top of page
Blurred image of the sun shining through trees

KUSUDI

KATIKA KRISTO SOTE TUNA KUSUDI!

Maswali Magumu

  • Wewe ni nani?

  • Kwa nini uko hapa?

  • Lengo lako ni nini?

  • Utatimizaje kusudi lako?

  • Ya Mungu ni ninimapenzi kamili kwa maisha yako?

Je, unaweza kujibu maswali haya? Ikiwa jibu lako kwa yoyote ya hapo juu ni "Hapana," "Sijui," au"Sina hakika," unahitaji kuanza kumtafuta Munguzote moyo wako! Uliumbwa kwa mengi zaidi...

bottom of page