top of page
Sandy path leading to the ocean

MIRADI

Mradi wa Sasa

Aibu kwa Utukufu
Mageuzi ya Kiroho ya Wanadamu

Wanadamu wanabadilika kikweli lakini si kama nadharia maarufu ya mageuzi inavyodokeza. Kutoka kwa Aibu hadi Utukufu inapinga nadharia ya mageuzi ya kimwili na kujipatanisha na mpango wa asili wa Mungu kwa uumbaji Wake mkuu zaidi - wanadamu walioumbwa kwa sura na mfano Wake. Mwenendo wa mwanadamu kutoka kwa mwili hadi roho ya uzima ulisitishwa na uumbaji ukatulia. Haingeweza kuendelea bila Mungu kuingilia kati - Yesu.

Tangu mwanzo wa nyakati, dunia imekuwepo kwa namna moja au nyingine. Haijawahi kuharibiwa kweli lakini imebadilishwa na kurejeshwa mara kadhaa. Likiwa limefunikwa na giza katika ulimwengu wa kiroho, lililala katika hali ya kuharibika kwa umri usiojulikana. Mungu aliiweka wazi, akaitengeneza upya na kuwapa wanadamu, kuwa na mamlaka juu yake, kuishi, kupenda na kuongezeka. Lakini wanadamu walianguka na kugatuliwa kutoka katika hali yetu ya kwanza ya utukufu hadi katika hali ya kufedheheshwa, ambapo tulibaki tumezikwa tusiweze kujiweka huru.

mpaka ujio wa Mwokozi aliyetabiriwa.

 

Kama vile hatima ya wanadamu wakati mmoja ilining’inia katika mizani na Adamu wa kwanza, ilining’inia katika mizani tena na Adamu wa mwisho, Yesu! Kupitia kutotii, kutokuwa na hatia na utukufu vilipotea katika Bustani ya Edeni, lakini utiifu ulifufua utukufu wa milele katika Bustani ya Gethsemane na Golgotha.

Safari ya ukombozi ilikuwa ya kikatili, na zile siku tisa za mateso ya kiroho na kimwili aliyoteswa Kristo alipokuwa anapigana na dhambi, zingeweza kuwa na mwisho mmoja tu, ushindi - nguvu za ufufuo. Sasa wanadamu waliamka kutoka kwa enzi hii ya fedheha sio tu kupata tena kile kilichopotea kutokana na anguko, bali kupata mengi zaidi; utimilifu wa haki yetu ya mzaliwa wa kwanza!

 

Hii, hali ya mwisho ya mwanadamu, inayopita kupitia kuzaliwa upya kiroho - urithi wetu kutoka kwa Kristo - inatayarisha uumbaji wa Mungu kuwa kile tulichotawaliwa kuwa tangu mwanzo ...

bottom of page