top of page
समुद्र आणि वाळू

 

परमेश्वराची प्रार्थना

 

मत्तय ६:९-१३

 

तर, अशा प्रकारे प्रार्थना करा:

'आमचा पिता, जो स्वर्गात आहे,
तुझे नाव पवित्र असो.
तुझे राज्य येवो.
तुझी इच्छा पूर्ण होईल,
जसे स्वर्गात आहे तसे पृथ्वीवर.
या दिवशी आम्हाला आमची रोजची भाकरी द्या.
आणि जसे आम्ही आमच्या कर्जदारांना क्षमा केली आहे तशी आमची कर्जे आम्हाला माफ करा.
आणि आम्हाला मोहात नेऊ नका, तर आम्हाला वाईटापासून वाचवा. ”

देवावर प्रेम करा | लोकांवर प्रेम करा

bottom of page