top of page
  • Writer's pictureplbennett

Mkristo ni nini

Mkristo ni nini?


Kuwa Mkristo ni kuwa kama Yesu Kristo, kuwa ‘waigaji wa Kristo’, kuishi na kupenda kama alivyofanya. Wote walio wanafunzi [wafuasi] wa Yesu Kristo wakati huo, sasa na wakati ujao wanaitwa Wakristo. Ukristo ndiyo imani kubwa zaidi duniani, yenye Wakristo zaidi ya bilioni mbili duniani kote (chanzo: www.pewresearch.org).


Yaliyomo

Kuzaliwa kwa Ukristo< span style="color: #222222;">

Imani katika Yesu Kristo < span style="color: #222222;">

Inayofuata katika Msururu< span style="color: #222222;">


Ukristo ulizaliwa kutokana na kifo na ufufuo (kuamshwa, kuzaliwa upya) kwa Yesu. Andiko lifuatalo linatuambia kile ambacho Mungu alitufanyia na kwa nini alifanya hivyo: “Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa Mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele. [Yohana 3:16].


Kuwa Mkristo ni kumwamini Yesu Kristo, kwamba yeye ni Mwana wa Mungu aliye hai, kwamba alikuja kufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu, kwamba alifufuka na atarudi siku moja kuwatuza wafuasi wake na kuwahukumu wengine wa dunia. “Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko, na kwamba alizikwa, na kwamba alifufuka siku ya tatu, kama yanenavyo maandiko” (1 Wakorintho 15:3-4).


Kumwamini Yesu ni hatua ya kwanza ya kuwa Mkristo. Juu ya msingi wa imani hiyo, ni lazima tufanye kama Kristo alivyofanya. Tunapaswa kufuata matendo yetu. Yesu alifanya mapenzi ya Mungu Baba kwa kuishi maisha matakatifu na kueneza injili (habari njema), na sisi, pia, tunapaswa kufuata mfano wa Yesu. Ishi maisha matakatifu na ueneze habari njema kwa ulimwengu.

Lakini kuna zaidi! Ni lazima tupendane na kuwa na huruma kama Yesu alivyofanya. Vinginevyo, yote ni bure. Ikiwa tunafanya yote tunayoombwa lakini tusiyafanye kwa upendo mioyoni mwetu, tunapoteza wakati wetu.


Katika 1 Wakorintho 13:1-3, Biblia inatuambia, “Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao; em>kipawa chaunabii, na kuelewa siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani yote naweza kuhamisha milima, kama sina upendo, mimi si kitu, na nijapotoa mali zangu zote kuwalisha maskini,na nijapoutoa mwili wangu niungue, kama sina upendo, hainifaidii kitu.” Kwa hiyo Mkristo lazima apende jinsi Yesu anavyopenda.


Ukristo pia unarejelewa kuwa dini na Wakristo kuwa wa kidini. Lakini hii sivyo. Na kama maana ya asili ya dini ingekaa sawa katika zama zote, hii ingekubalika. Dini imebadilika kutoka imani katika Mungu hadi kuamini mila na tamaduni, hivyo basi kuweka ukungu katika mifumo ya imani. Mkristo si wa kidini kwa sababu tuna uhusiano wa kweli na Mungu; kwa hiyo Ukristo ni Imani, na sisi ni waaminifu. Imani ya Mkristo haiko katika kanuni za kidini zilizotungwa na wanadamu bali katika Mungu, upendo Wake na mafundisho Yake. Dhana hii si rahisi kueleweka kwani dini na imani vinatumika kwa kubadilishana.


Imani ni imani kamili au imani kwa mtu kulingana na usadikisho wa kiroho. Ni mfumo wa imani tofauti na kuaminiana, uwezo mdogo wa wanadamu, wanadamu wa hali ya juu, picha zilizoundwa na mwanadamu, vitu visivyo hai au wanyama. Kushikamana na dini na desturi za kidini huonyesha imani katika na ibada ya mamlaka ya udhibiti wa kibinadamu, hasa (lakini si mara zote) Mungu wa kibinafsi. Mkristo anaamini kabisa katika Mungu, si mtu yeyote au kitu kingine chochote. Imani nyingi za kidini zimeamriwa na mila, tamaduni, tabia, matamanio na watafutaji mamlaka na hitaji la udhibiti.


Kuwa na dini na kuwa mwaminifu ni malimwengu tofauti. Dini na desturi za kidini huwahimiza watu kutegemea kazi zao, nguvu na uwezo wao wa kufanikiwa. Dini inasema, ‘Lazima niende kanisani kila Jumapili ili niwe mtakatifu kwa sababu nisipofanya hivyo, watu watafikiri kwamba mimi si Mkristo.’ Katika mfano huu, imani yako iko katika watu na maoni yao juu yako, si Kristo. . Sababu yako ya kwenda kanisani inajikita katika kumpendeza mwanadamu na sio kumpendeza Mungu. Kwa upande mwingine, Faith anasema, ‘Kuenda kanisani kila Jumapili hakukufanyi kuwa Mkristo. Ikiwa huwezi kuhudhuria kanisa nyakati fulani, Mungu hataweka jambo hilo dhidi yako.’ Unaenda kanisani kwa sababu umechagua; unampenda Mungu na unataka kumwabudu kwa hiari yako mwenyewe, si kwa sababu unahisi kulazimishwa kufanya hivyo. Ukimfuata Kristo, utafaulu, bila kujali jinsi maisha yanavyokuwa magumu. Katika mambo yote, Yeye ni mfano kwa Mkristo.


Usomaji Unaopendekezwa

Mathayo 4:12-25

1 Wakorintho 13Yakobo 1Inayofuata katika mfululizo: Je, Nitakuwaje Mkristo?

0 comments

Recent Posts

See All

Nifanyeje Kuwa Mkristo

“Ukitangaza kwa kinywa chako kwamba Yesu ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, utaokoka. Soma Warumi 10:8-10 ili kuelewa andiko hili katika muktadha. Wewe ni Mkris

Mungu ni nani

Baadhi ya maswali yanayoonekana kuwa ya moja kwa moja yameonekana kuwa magumu zaidi kupata majibu yake. Na kwa sababu wanachukuliwa kuwa rahisi, watu hawataki kuwauliza kwa sauti kubwa kwa kuogopa kuo

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page