top of page
  • Writer's pictureplbennett

Injili ni nini


Injili maana yake ni Habari Njema na ni Neno la Mungu! Habari njema ni ufunuo wa Yesu Kristo na ufalme wa Mungu - Mbinguni. Mpaka Yesu alipokuja kutupatia habari hizi njema, ulimwengu haukujua kwamba Yeye alikuwako, kwamba kulikuwa na ufalme wa Mungu wa kurithi, au kwamba ungeweza kurithiwa tu kwa kumkubali kuwa Bwana na Mwokozi.


Injili inatufundisha kuhusu Yesu Kristo na jinsi tunavyoweza kurithi ufalme wa Mungu kupitia Yeye. Yesu mwenyewe anathibitisha kwamba kusudi lake ni kuutangaza ulimwengu wa ufalme wa Mungu... “Ni lazima niihubiri [habari njema ya] ufalme wa Mungu katika miji mingine pia, kwa sababu nalitumwa kwa ajili hiyo” [Luka 4:11] 43]. Na katika Mathayo 4:17, “Yesu alianza kuhubiri, na kusema, Tubuni; kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Injili inatufundisha kwamba tunaweza tu kuurithi ufalme wa Mungu kupitia Mwanawe, Yesu Kristo na kwamba Kristo Mwenyewe hutuletea habari njema. Kwa hiyo katika kutuletea habari njema, Yesu anafunuliwa kama zawadi kutoka kwa Mungu iliyotolewa kwa wanadamu ili kutuleta nyumbani... katika ufalme wa Mbinguni. Hatuwezi kufika huko bila Yeye!


Injili inatufundisha kuhusu Yesu Kristo, ufalme wa Mbinguni, Wokovu; ni nini na jinsi ya kuipokea, Roho Mtakatifu na safari ya uzima wa milele. Kwa ufupi, Injili ni mafundisho kamili ya mambo yote ya Mungu na inapatikana katika Biblia Takatifu!


Vitabu vinne vya kwanza vya Agano Jipya, Mathayo, Marko, Luka na Yohana, vinavyojulikana kama Injili, vinatuambia kwa undani juu ya kuzaliwa, kifo na ufufuo wa Yesu. Yesu alipokuwa duniani, alifanya mambo mengi ili kuonyesha maajabu ya ufalme wa Mungu. Kazi yake ilikuwa kuhubiri habari njema kwa ulimwengu ili kuokoa na kutupa tumaini.


Yesu alihubiri na kufundisha injili kila siku, katika masinagogi, barabarani, katika safari zake mikoani, katika nyumba za wageni – popote alipoenda. Lakini hakuhubiri na kufundisha tu. Alifanya miujiza mingi, akawalisha wenye njaa, akawaponya wagonjwa na akawafufua wafu. Alifanya hivi si kwa sababu ilimbidi bali kwa sababu ya upendo Wake kwa wanadamu.


Wakati wengine waliikubali Injili, walimwamini Yesu na kuwa wafuasi waliojitolea, wengine hawakuikubali! Wengi waliona mafundisho kuwa magumu sana na wakaenda mbali na Yesu, wakikataa ahadi ya uzima wa milele. Kisha kulikuwa na wapanga njama ambao walimjua na kujifanya kutomjua. Watu wa kwanza kufanya ‘dhambi isiyosameheka’ – ambayo ilikuwa ni kumtenda dhambi Roho Mtakatifu.

Na Yesu alipokuwa akihubiri Injili kila siku, wao - wapanga njama, walipinga mamlaka yake na kujaribu kumpiga kwa mawe alipowaambia ukweli. Kadiri alivyozidi kuwafanya watafakari maisha yao ya dhambi na kuwaonyesha mahali walipokuwa wakienda vibaya, ndivyo walivyozidi kumchukia. Walituma makundi yasiyo na kikomo ya watu ili kumnasa kwa maneno na vitendo, lakini kila juhudi ilishindwa.


Injili lazima ihubiriwe kwa kila mtu duniani kabla ya Yesu kuja tena kwa sababu watu wanaweza tu kuokolewa kwa kusikia Injili ya Yesu Kristo na kuitendea kazi, ambayo ni kumkubali kama Bwana na Mwokozi. Kabla ya Yesu kurudi mbinguni, alituagiza sisi, kila mtu ambaye anakuwa Mkristo, hivi: “Enendeni ulimwenguni mwote mkaihubiri Injili kwa viumbe vyote [Marko 16:15 AMP]. Injili inatuokoa na inatuweka kuokolewa. Sisi huhubiri, lakini Injili huokoa!


Baada ya kuokolewa, sote tunaweza na tunapaswa kuhubiri Injili kwa wale ambao bado wako ulimwenguni. Ni lazima uijue ili kuihubiri, kwa hiyo kujifunza Biblia ni muhimu. Si lazima uwe Mchungaji au kiongozi wa kanisa; sio lazima upadrishwe kwa vyeo au nyadhifa. Kumbuka, Yesu hakupokea vyeo au vyeo vyovyote kutoka kwa mtu yeyote hapa Duniani. Alijua kile Alichotumwa kufanya na Mungu Baba, na Alifanya hivyo kinyume na uwezekano wote. Kwa hiyo usivunjike moyo; anza kuwahubiria watu habari njema ya Yesu Kristo. Mpe mtu simu, zungumza na mtu unayefanya kazi au kushirikiana naye. Tuna ulimwengu halisi na wa mtandaoni ulio na mabilioni ya watu. Kuna umuhimu wa ulimwengu kujua Yesu ni nani.


Mungu ametuita sotekueneza Injili, kwa hivyo ujue atakusaidia na kukuongoza ukimuuliza! Hujui jinsi ya kuzungumza na Mungu au kumwomba msaada? Fuata blogu zijazo katika Mfululizo wetu wa Keep it Simple. Kila mtu aliyeitwa katika ufalme anaweza kufikia watu na injili, kwa kutumia karama ambazo Mungu amewabariki nazo.


Maandiko

Anza kwa kusoma na kujifunza Injili ya kwanza, kitabu cha Mathayo - kitabu cha kwanza cha Agano Jipya na uendelee. Changamoto mwenyewe kwa kuendelea na injili zingine tatu... Marko Lukana Yohana.


Inayofuata katika mfululizo: Mkristo ni nini

0 comments

Recent Posts

See All

Nifanyeje Kuwa Mkristo

“Ukitangaza kwa kinywa chako kwamba Yesu ni Bwana, na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, utaokoka. Soma Warumi 10:8-10 ili kuelewa andiko hili katika muktadha. Wewe ni Mkris

Mkristo ni nini

Mkristo ni nini? Kuwa Mkristo ni kuwa kama Yesu Kristo, kuwa ‘waigaji wa Kristo’, kuishi na kupenda kama alivyofanya. Wote walio wanafunzi [wafuasi] wa Yesu Kristo wakati huo, sasa na wakati ujao wana

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page