top of page
  • Writer's pictureplbennett

येशू कोण आहेयेशू कोण आहे? मागील ब्लॉगमध्ये, आम्ही शिकलो की येशू हा देव पुत्र आहे. देवाचा एकुलता एक पुत्र असल्याने, त्याला देव ही पदवी वारशाने मिळते - लक्षात ठेवा, देव ही उपाधी आहे आणि नाव नाही. तो यहोवाचा दैवी पुत्र आहे. येशूच्या नावाचा अर्थ 'यहोवा मोक्ष आहे' आणि मोक्ष म्हणजे सुटका, उद्धार किंवा तारण.


येशूला अनेक नावांनी ओळखले जाते: देवाचा शब्द, जुडाचा सिंह, शेरॉनचा गुलाब, देवाचा पवित्र कोकरू, मनुष्याचा पुत्र... आणि बरेच काही! मानवता त्याला देऊ शकणार्‍या कोणत्याही उपाधीपेक्षा येशू अधिक आहे... एक सुतार, एक मच्छीमार, एक शिक्षक, एक ऐतिहासिक व्यक्ती, एक संदेष्टा आणि बरेच काही. अनेकांसाठी, तो जन्मला, उपदेश केला आणि शिकवला, एक कट्टरपंथी होता ज्याला शेवटी वधस्तंभावर खिळले गेले आणि त्याचा मृत्यू झाला. आणि बहुतेक लोकांसाठी ते तिथेच संपते, परंतु ख्रिश्चनांसाठी, ही फक्त सुरुवात आहे कारण आम्हाला माहित आहे की येशू पुन्हा उठला – पण तो दुसर्‍या दिवसासाठी आहे.


जोसेफ आणि मेरी हे येशूचे पृथ्वीवरील पालक होते. बर्याच लोकांना वाटते की ख्रिस्त हे येशूचे आडनाव आहे, परंतु हे चुकीचे आहे. येशूला आडनाव नाही. ख्रिस्त हे एक उपाधी आहे आणि त्याचा अर्थ “अभिषिक्त” आहे. जेव्हा आपण येशू ख्रिस्त म्हणतो, तेव्हा आपण येशू म्हणतो, अभिषिक्त एक, त्या शीर्षकामध्ये येशूचे स्वरूप आहे कारण तो केवळ अभिषिक्त नाही, तर तो देवाचा अभिषिक्त आहे; इतर कोणीही नाही. अभिषिक्‍त होण्‍याचा अर्थ विशिष्ट उद्देश पूर्ण करण्‍यासाठी 'वेगळे करणे' होय.


येशू देव पिता आणि पवित्र आत्म्यासोबत काळाच्या सुरुवातीपासून अस्तित्वात होता परंतु काही दोन हजार वर्षांपूर्वी आपल्याला स्वतःपासून वाचवण्यासाठी मानवतेमध्ये जन्माला आला होता - पृथ्वीवरील त्याचा विशिष्ट उद्देश. जेव्हा त्याने भौतिक रूप धारण केले तेव्हा असे होते; ती त्याच्या अस्तित्वाची सुरुवात नव्हती.


येशूचा जन्म ज्यूडियाच्या बेथलेहेममध्ये त्याच्या पित्याच्या संरक्षणात्मक आणि सावध नजरेखाली झाला. त्यांनी त्यांचे सार्वजनिक मंत्रालय तीस वाजता सुरू केले, मरण पावले आणि पुन्हा उठले. त्याची सार्वजनिक सेवा सुरू झाल्यापासून ते स्वर्गात गेल्यापर्यंत साडेतीन वर्षे होती. आपल्या प्रभूबद्दल त्याच्या सार्वजनिक सेवा सुरू करण्यापर्यंत फारसे काही लिहिलेले नाही कारण देव पित्याने त्याला एक माणूस म्हणून जीवन अनुभवण्यासाठी, आपला संघर्ष, आव्हाने आणि भावना समजून घेण्यासाठी आणि त्याच्या पुढील प्रवासासाठी त्याला तयार करण्यासाठी वेळ दिला आहे.


पाण्याला वाइनमध्ये बदलून त्याने त्याचा पहिला चमत्कार करेपर्यंत येशू सामान्य मानवी जीवन जगला. सैतानाच्या दुष्कृत्याने मानवतेचे झालेले नुकसान पूर्ववत करण्यासाठी आणि आपण ज्या पापी अवस्थेमध्ये सापडलो होतो त्यातून मार्ग काढण्यासाठी देव पित्याने त्याला पृथ्वीवर पाठवले होते. जेव्हा त्याला वधस्तंभावर खिळले गेले तेव्हा त्याने पृथ्वीवरील आपला उद्देश पूर्ण केला आणि तीन नंतर पुन्हा उठला. दिवस आणि रात्री. ख्रिस्ताने केवळ मानवतेला देवासोबतच्या नातेसंबंधात परत आणले नाही, तर त्याने आपल्याला सृष्टीच्या सुरुवातीपासूनच देवाने अभिप्रेत असलेल्या आध्यात्मिक प्राण्यांमध्ये उत्क्रांत होण्यास सक्षम केले. या विषयावर अधिक स्पष्टीकरण आढळू शकते; द बेस्ट जर्नी एव्हर: ए सिंपल गाईड थ्रू ख्रिश्चनिटी बाय पीएल बेनेट.


जेव्हा येशू मरणातून उठला, तेव्हा तारणाचा जन्म झाला आणि प्रत्येक व्यक्ती जो येशूला प्रभु आणि तारणहार म्हणून स्वीकारतो त्याला मोक्ष मिळेल. ख्रिस्ती धर्माचा जन्म झाला, चर्च अस्तित्वात आले आणि मानवता पापी बंधनातून मुक्त झाली. येशू हा जिवंत देवाचा एकुलता एक पुत्र आहे, म्हणून ते घोषित करण्यास घाबरू नका.


शास्त्र:

नव्या करारातील चार शुभवर्तमानांपैकी कोणतीही: मॅथ्यू, मार्क, ल्यूक किंवा जॉन, तुम्हाला येशूबद्दल शिकवतील.


मालिकेतील पुढील: पवित्र आत्मा कोण आहे?

0 comments

Recent Posts

See All

ख्रिश्चन म्हणजे काय

ख्रिश्चन म्हणजे काय? ख्रिश्चन असणे म्हणजे येशू ख्रिस्तासारखे असणे, 'ख्रिस्ताचे अनुकरण करणारे' असणे, जगणे आणि त्याच्याप्रमाणे प्रेम करणे. तेव्हा, आता आणि भविष्यात जे येशू ख्रिस्ताचे [अनुयायी] शिष्य आहे

गॉस्पेल काय आहे

गॉस्पेल म्हणजे सुवार्ता आणि देवाचे वचन! आनंदाची बातमी म्हणजे येशू ख्रिस्ताचे प्रकटीकरण आणि देवाचे राज्य - स्वर्ग. येशू आम्हाला ही सुवार्ता देण्यासाठी येईपर्यंत, जगाला हे माहीत नव्हते की तो अस्तित्वात

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page