top of page
  • Writer's pictureplbennett

मी ख्रिश्चन कसे होऊ

“तुम्ही तुमच्या मुखाने घोषित केले की, “येशू हा प्रभु आहे,” आणि देवाने त्याला मेलेल्यांतून उठवले यावर तुमच्या अंतःकरणात विश्वास ठेवला, तर तुमचे तारण होईल.” हे पवित्र शास्त्र संदर्भातील समजून घेण्यासाठी रोमन्स 10:8-10 वाचा. तुम्ही एकदा ख्रिश्चन आहात जेव्हा तुम्ही येशूला प्रभू असल्याचे घोषित केले आणि तुमच्या अंतःकरणात विश्वास ठेवला की त्याचा पिता, यहोवाने त्याला मेलेल्यांतून उठवले, जरी तुम्ही चर्चच्या इमारतीत नसलात किंवा पाण्याने बाप्तिस्मा घेतला नसला तरीही.


सामग्री सारणी


21 व्या शतकात खूप गोंधळ, आणि चुकीच्या शिकवणी असे सांगतात की तुम्ही पाण्याने बाप्तिस्मा घेतल्यावरच तुमचे तारण होईल. तथापि, ज्या क्षणी तुम्ही घोषणा करता आणि तुमच्या मनावर विश्वास ठेवता त्या क्षणापासून तुमचे तारण होते. ही तुमच्या प्रवासाची फक्त सुरुवात आहे आणि शेवट नाही. जोपर्यंत तुम्ही ही पृथ्वी सोडत नाही तोपर्यंत प्रवास संपत नाही.


येशूने उदाहरणाद्वारे नेतृत्व केले [मॅथ्यू 3:13-17], म्हणून आपण त्याच्या नेतृत्वाचे अनुसरण करतो. त्याने प्रेषितांना पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्म्याच्या नावाने लोकांना उपदेश आणि शिकवण्याचे आणि बाप्तिस्मा देण्याचे निर्देश दिले. “म्हणून जा, आणि सर्व राष्ट्रांना शिष्य करा, त्यांना पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्म्याच्या नावाने बाप्तिस्मा द्या, मी तुम्हाला आज्ञा दिलेल्या सर्व गोष्टींचे पालन करण्यास शिकवा; आणि पाहा, मी युगाच्या शेवटपर्यंत नेहमी तुमच्याबरोबर आहे.” [मॅथ्यू 28:19-20 NASB].


आपल्याला जीवन गुंतागुंतीची त्रासदायक सवय आहे, जरी देवाने आपल्यासाठी ते अगदी सोपे केले तरीही. ख्रिश्चन बनणे हे त्या यादीच्या शीर्षस्थानी आहे. बोला, विश्वास ठेवा, जगा. अंतःकरण जे विश्वास ठेवते ते तोंडाने बोलते, परंतु अपराधीपणाने आणि निंदाने भरलेल्या जगात, आम्ही नेहमी विश्वास ठेवत नाही की आम्ही येशूला प्रभु आणि तारणहार म्हणून स्वीकारलेल्या जीवनासाठी देव आम्हाला क्षमा करेल. परिणामी, अनेकांना असे वाटते की त्यांनी इतक्या वाईट गोष्टी केल्या आहेत की देव त्यांना क्षमा करू शकत नाही आणि त्यांना वाचवू शकत नाही.


बरेच जण असा दावा करतात, "देवाला त्याच्या चर्चमध्ये मी नको आहे..." मला तुम्हाला सांगायचे आहे, "होय, तो करतो." सर्वात वाईट पापी देखील जतन करू शकतो आणि होईल. प्रभूला जाणून घेण्याआधी आणि त्याची सेवा करण्यापूर्वी आपण सर्वांनी अज्ञानात आणि अविश्वासाने अनेक गोष्टी केल्या [१ तीमथ्य १:१३]. आणि देवाला याची जाणीव आहे. येशूला प्रभु आणि तारणहार म्हणून स्वीकारण्यापासून रोखू शकणारे काही असेल तर खात्री बाळगा, ते बायबलमध्ये असेल. आपली स्वतःची तिरस्कार आणि इतरांच्या नापसंतीची भीती अनेकांना येशूला प्रभु म्हणून घोषित करण्यापासून प्रतिबंधित करते - जरी ते त्यांच्या अंतःकरणात विश्वास ठेवतात.


एक सामान्य परंतु चुकीचा समज असा आहे की तुम्ही ख्रिश्चन बनण्यापूर्वी तुमचे जीवन परिपूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला प्रयत्न करावे लागतील. जर आपण स्वतःचे निराकरण करू शकलो तर आपल्याला तारणहाराची गरज नाही! तुम्ही जे काही करत आहात ते तुम्ही थांबवू शकता, नवीन पोशाख खरेदी करू शकता, तुमची कार पॉलिश करू शकता आणि तुम्ही चर्चच्या इमारतीत पाऊल ठेवता तेव्हा तो भाग पाहू शकता, परंतु देवाला तुमचा गोंधळ माहीत आहे. कृपया लोकांना प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करू नका; ते तुम्हाला मदत करू शकत नाहीत. फक्त तुमचा दुबळा, तुटलेला आत्म्याला देवाजवळ आणा आणि तो 'तुम्हाला उभारी देईल', तुम्ही त्याच्याकडे येण्यापूर्वी तुमच्यापेक्षा कितीतरी चांगले.


जेव्हा तुम्ही ख्रिश्चन बनता, तेव्हा तुम्ही दोषमुक्त व्हावे अशी येशूची इच्छा आहे; तुमच्या भूतकाळातील कृत्यांसाठी तो तुमची निंदा करणार नाही आणि तुम्ही स्वतःला दोषी ठरवावे अशी त्याची इच्छा नाही. तुम्हाला दोषी आणि दोषी वाटत राहिल्यास, तुम्हाला मुक्त करण्यासाठी तो मरण्यात काय अर्थ होता? दोषी धरू नका! तुमची पाटी स्वच्छ पुसली आहे. आपल्या उणिवांची सतत आठवण करून न देता जीवन पुरेसे गुंतागुंतीचे आहे जेणेकरून तो ते करणार नाही. त्याऐवजी, नवीन धर्मांतरित आणि त्यांचे मित्र आणि कुटुंबासाठी हा आनंदाचा काळ आहे. आणि हा मौल्यवान क्षण तुमच्यासोबत शेअर करण्यासाठी तुमच्याकडे कोणतेही मित्र किंवा कुटुंब नसल्यास, देव खूप आनंदित आहे, आणि स्वर्गात मोठा आनंद आहे, जो आपल्या आनंदापेक्षा अतुलनीय आहे अशी चूक करू नका. “मी तुम्हांला सांगतो, त्याचप्रमाणे ज्यांना पश्चात्तापाची गरज नाही अशा नव्याण्णव नीतिमान लोकांपेक्षा पश्चात्ताप करणाऱ्या एका पाप्याबद्दल स्वर्गात जास्त आनंद होईल.” [लूक 15:7 AMP].


पुढील पायरी म्हणजे ख्रिश्चन बनण्याच्या तुमच्या निर्णयाची सार्वजनिक घोषणा - पाण्याचा बाप्तिस्मा. येशूला आपली लाज वाटली नाही किंवा आपल्यावरचे त्याचे प्रेम दाखविण्यास आणि आपल्याला त्याचे स्वतःचे म्हणण्यास तो घाबरला नाही, म्हणून आपण त्याची लाज बाळगू नये. जर आपण त्याला नाकारले तर तो आपल्याला नाकारेल, म्हणून पाण्याचा बाप्तिस्मा आपल्याला वाचवत नसला तरी तो आपल्या तारणाचा एक आवश्यक भाग आहे. “म्हणून, जो मनुष्यांसमोर मला कबूल करतो आणि कबूल करतो [प्रभू आणि तारणहार म्हणून, माझ्याशी एकतेची पुष्टी करतो], तो मी देखील स्वर्गातील माझ्या पित्यासमोर कबूल करीन आणि कबूल करीन. परंतु जो मनुष्यांसमोर मला नाकारतो आणि नाकारतो, त्याला मी देखील माझ्या स्वर्गातील पित्यासमोर नाकारतो आणि नाकारतो.” [मॅथ्यू 10:32-33 AMP].


पाणी बाप्तिस्मा म्हणजे पूर्णपणे पाण्यात बुडवणे आणि पुन्हा पृष्ठभागावर येणे. हे 'जुन्या पापी व्यक्तीचे' मृत्यू आणि दफन आणि ख्रिस्तामध्ये 'नवीन व्यक्तीचा' जन्म दर्शवते. म्हणून 'पुन्हा जन्मलेले ख्रिश्चन' ही संज्ञा. ज्याप्रमाणे ख्रिस्ताला पुरण्यात आले आणि त्याचे पुनरुत्थान केले गेले, त्याचप्रमाणे पाण्याचा बाप्तिस्मा त्याच्यामध्ये आपले दफन आणि पुनरुत्थान दर्शवितो. प्रभूचे आभार मानतो की तो ज्यातून गेला त्यामधून आपल्याला जावे लागत नाही! आपल्याला वधस्तंभावर खिळण्याची आणि येशूप्रमाणे दुःख सहन करण्याची गरज नाही, म्हणून आपण प्रभूसाठी ही साधी कृती करण्यास घाबरू नये.


आज धर्म आणि ख्रिश्चन विश्वासाला लागलेल्या कलंकामुळे, लोकांना अनेकदा उपहास आणि छळाची भीती वाटते. कुटुंब आणि मित्रांकडून येणारी आव्हाने आणि त्यांच्या बातम्या कशा मिळतील या भीतीने नवीन धर्मांतरितांना गोंधळात टाकले जाते, म्हणून ते कधीकधी त्यांच्या जीवनातील हा सर्वात महत्त्वाचा निर्णय नापसंत करणाऱ्या कोणापासून लपवतात. आपण आपल्या विश्वासात स्थिर असले पाहिजे आणि परमेश्वराला घाबरू नये किंवा लाज वाटू नये. त्याला नाकारणे चांगले नाही; तुमच्या प्रिय व्यक्तीशी तुम्ही असे करणार नाही. तुमचे ख्रिस्तावरील प्रेम आणि भक्ती धैर्याने घोषित करा!


शिफारस केलेले वाचन

मॅथ्यू अध्याय ३-७

रोमन धडा 8


मालिकेतील पुढील: मोक्ष म्हणजे काय

0 comments

Recent Posts

See All

ख्रिश्चन म्हणजे काय

ख्रिश्चन म्हणजे काय? ख्रिश्चन असणे म्हणजे येशू ख्रिस्तासारखे असणे, 'ख्रिस्ताचे अनुकरण करणारे' असणे, जगणे आणि त्याच्याप्रमाणे प्रेम करणे. तेव्हा, आता आणि भविष्यात जे येशू ख्रिस्ताचे [अनुयायी] शिष्य आहे

गॉस्पेल काय आहे

गॉस्पेल म्हणजे सुवार्ता आणि देवाचे वचन! आनंदाची बातमी म्हणजे येशू ख्रिस्ताचे प्रकटीकरण आणि देवाचे राज्य - स्वर्ग. येशू आम्हाला ही सुवार्ता देण्यासाठी येईपर्यंत, जगाला हे माहीत नव्हते की तो अस्तित्वात

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page